FANDOM


A 12 kolóniára oszlott az emebriség, miután elhagyta Kobolt.Caprica időtlen idők óta a civilizációnk központja. Az első Kolónia, amit a Kobolból történt kiűzetést követően alapítottak. A bolygó az emberiség számára igazi paradicsom, amit látszólag egyedülálló módon alkalmassá tettek emberi lakóhelynek. A Kolónia és a bolygón található állam megalapítása Zeus-hoz, Kobol Első Urának nevéhez fűződik, aki Első az Egyenlők között.

Múltunk nagy részéhez hasonlóan a Caprica-ról sem tudunk valami sokat egészen négyszáz évvel ezelőttig, amikor rejtélyes körülmények között ismét összegyűjtötték a történelmi feljegyzéseket. Ezekből tudjuk, hogy történelmének korai szakaszában Caprica társadalma nagymértékben egyenlőségre törekedő, rendezett és békeszerető volt (ezek a tulajdonságok Zeustól erednek, aki kétségtelenül egyaránt az Igazság és a Kegyelemesség Ura).

A capricaiak ez mellett lelkes filozófusok, főképp a jogi témákban, a moralitásban és a felvilágosult gondolkodásban. A magas filozófia ellenére Caprica város divatos főváros, sőt a Tizenkét Kolónia divatdiktátorának számít. A felső elit számára a Caprica városban minden évben megtartott Divathét egyike a legnagyobb ünnepeknek.

A kellemes környezetnek és a jó kormányzatnak köszönhetően a Capricaiak hamar túlsúlyba kerültek a többi kolónia lakóival szemben, gazdasági és katonai erő tekintetében egyaránt, de csak ritkán próbálták az erőfölényüket nyílt uralomra váltani.

A capricai moralitás és politikai gondolkodás figyelembe vette az olyan nagystílű taktikákat, mint eretnekség (voltak olyan incidensek, melyek során Caprica katonai erőt használt fel fenyegetésül, de minden egyes alkalommal, csak árnyaltan.) A capricaiak elhatározása, hogy véghezvigyék a Kolonizálási Szerződést, az egyik legfontosabb tényező volt a Koloniák egyesítésében.

Mint tudjuk, Capricaváros volt az elsőként megalapított kolóniai település s ez, az újdonsült capricai kormányt számos bolygóközi incidensbe sodorta. A capricaiak rengeteg időt és erőfeszítést áldoztak az ő „Koronaékszerük”-re. Azt megelőzően, hogy a Cylonok lerombolták, Capricaváros vezető szerepet töltött be a kolóniai városok között. A legszebb, legkulturáltabb és leggazdagabb város, széles sugárutakkal és bevásárló központokkal. A kormány székhelye önmagában turisztikai látványosság, s egyúttal a Kolóniák bürokratikus és politikai „szíve”.

Ares Avatar

Ares Adminisztrátor Dec 28, 2006 at 9:26am

[glow=blue,4,0]Picon [/glow]A Picon bolygó, amit Kobol Ötödik Urának, Athenenek a Harcosnak a vezetése alatt kolonizáltak, számos tekintetben hasonlít Capricara, kivéve azt, hogy kisebb a mérete és a tömege. A bolygó kisebb méretét tekintve a gravitációs mező is ennek megfelelően kevesebb (megközelítőleg 0.9, a capricai standard 1-hez képest) Kobol Ötödik Kolóniájának felszínét nagyobb arányban borítja szárazföld, mint víz, de minden más szempontból hasonlatos Capricahoz. Picon főként mezőgazdasági társadalomból nőtt a kereskedelmi hajók fő kikötőjévé és első számú célpontjává. Más célokból, a történelme korai szakaszában a „négyek” tagjaként ( a Tizenkét Kolónia közül a négy legnagyobb gazdasággal rendelkezők Caprica, Gemenon, Tauronés Picon).

A változást fokozta a kolóniák közötti FTL (Fénynél gyorsabb sebességű) hajókkal történő utazások gyakorivá válása, és a tylium meghajtású hajtóművek robbanásszerű elterjedésével robbanásszerűen megindult kolóniák közötti kereskedelem táplálta és gyorsította a Picon átalakulását. Egy visszamaradott farmergazdálkodásos Kolóniából az egyik leggazdagabb és legfejlettebb kolóniai irányítás alatt álló világ lett.

Az előnyös kereskedelem szintén alakította Picon társadalmát; a kalózkodás népbetegségnek számított a régióban a történelme korai szakaszában, és különösen a tylium reaktorok megjelenését követően. Az állandó rajtaütések és támadások hatása megváltoztatta a békeszerető és elszigetelődést hirdető piconi közösségeket és nagyobb, aktívabb katonai befolyást gyakorolt rájuk.

A pikoniak gondolkodásának megváltozását követően a katonai szolgálat szociális normává vált a legtöbb piconi számára. Tény, hogy a népesség több mint háromnegyedét ilyen vagy olyan módon bevonták a Piconi Haditengerészetbe a Kolonizációs Szerződés aláírásának idején. A Picon haditengerészete erejét tekintve a második, csak Capricai volt nála erősebb. Ellentétben távolságtartó unokatestvéreikkel (capricaiak), a piconiak nem riadtak vissza a flotta felhasználásától, amikor harminchét évvel ezelőtt lerohanták és megszállták a Sagittariont. A Kolóniák egyesítésével a Picon lett a házigazdája a Kolóniai Haditengerészet Főparancsnokságának valamint a Tengerészeti Akadémiának és a Katonai Főiskolának. Járulékosan beindult a tengerészeti ipar a bolygón, hogy táplálja a tengerészeti gépezetet. Picon lett a Kolóniai Tengerészeti Ipar központja. Sok szempontból, Picon úgy néz ki, mint egy Haditengerészeti város (bolygó).

A katonás természet egyenes következményeként a piconiak egy szigorú „fegyelem-kódex” szerint élnek (tevékenykednek). Az érzelmek nyilvános kimutatását helytelenítik, míg a könnyeket a gyengeség jelének tartják (tekintik). Az önfeláldozást morális értéknek tartják; a többség érdeke az egyénénél nagyobb fontossággal bír. A szociális rend tisztelete beléjük éget, bár ezt a relatívan osztálymentes jellegű kolóniai társadalomban soha nem rótták fel nekik problémaként. Erőteljesen lojálisak, védelmezik a családot, a barátokat és a kollégákat. Gyakori tévhit, hogy a piconiak agresszívek, de ez nem teljesen igaz. Noha nem riadnak vissza az erő alkalmazásától, csak ritkán alkalmaznak szükségtelen erőszakot. A piconiak tekinthetőek összeférhetetlen és alapjában nagyon türelmetlen embereknek (katonai hatékonyság)

A piconiakat eltérően ítélik meg más Kolóniák lakói, akik zárkózottnak látják őket. Akárhogy is, sok kolóniai beszél velük, hisz ők vannak túlsúlyban a Kolóniai Haditengerészetnél.

Apollon Avatar

Apollon Általános moderátor Dec 28, 2006 at 7:12pm

[glow=blue,4,0]Canceron [/glow]Kobol Nyolcadik Ura, Demeter vezetésével alapult meg Canceron. A bolygó rengeteg hasonlóságot mutat Capricával. Az atmoszféra összetételétől kezdve, a bolygók méretén keresztül szinte minden érték megegyezik. A gravitációs mezők közötti különbség is elhanyagolható. Egyetlen nagy különbség említendő meg a két kolónia között, mégpedig az, hogy a Canceron hosszabb idő alatt fordul meg a tengelye körül. Ennek arányában természetesen a napok is hosszabbak.

A planéta szárazföldjeinek kiterjedése valamivel kisebb, mint a többi kolónián találhatóé. Tizennégy kontinens, és két szubkontinens terül el a felszínen, melyeket hatalmas tengerek ölelnek körbe. Canceron földrészeinek felszíne figyelemreméltóan „lapos”, ennek ellenére mégis igen aktív a tektonikus lemezek mozgása, mely örök rejtélyként tárul a geológusok elé. A szeizmológiai és topológiai mérések ellenére a legtermékenyebb földek találhatóak itt a tizenkét kolónia közül.

A földrészek igen egységesnek mondhatóak, ezeken hatalmas kiterjedésű füves mezőségek, valamint több hektáros érintetlen tájak terülnek el. Csupán egy jelentős erdőség lelhető fel, melynek neve : Evergreen. Ez a Deuses nevű kontinensen terül el. A klímának köszönhetően nincsenek kiszáradt, sivatagos területek a bolygón, míg a bioszférának köszönhetően a földek rendkívül termékenyek. A canceroniak szigorúan ellenőrzték, karbantartották és művelték területeiket. Ennek fejében a bolygón elterjedt agrárkultúra a kolóniai élelmiszer utánpótlás gerince volt. Canceron négyszer több élelmiszert termelt, mint amire a lakosságnak szüksége lett volna. A Tauron, a Caprica és az Aquarion exportőreként díszelgett a támadás előtt. Ezen kolónia a bevételeinek nagy részét a mezőgazdasági terményeinek exportjából szerezte.

A bolygón élő emberek nem a gazdagságukról voltak híresek, egy család átlagos évi jövedelme nem ütötte meg a kolóniai átlagot, ennek ellenére nem éltek nyomorban. A canceroniak lemondtak a modern technológiai élet számos komfortjáról. Csendesen élték életüket. Igen vallásosak, természetesen Demeter a legkedveltebb a kolóniák között ismert Kobol Urai közül. Egy Canceron-on született ember ismérve az udvariasság, az előzékenység, és a konzervatív jellem. Őszinte vendégszeretetük egyedülálló. Nyugodt természetükből kifolyólag gyűlölik az erőszakot. A legtöbben soha nem hagyták el Canceront. Fővárosuk, Elysian eléggé szegényesnek mondható Capricavároshoz, vagy Coven-hez viszonyítva.

A társadalom egy igen híres, kiemelkedő alakja volt Monclaire. A művész az impersszionizmus mesterként vonult be a történelembe.

Apollon Avatar

Apollon Általános moderátor Dec 29, 2006 at 7:03pm

[glow=blue,4,0]Aquarion [/glow]Aquarion a kolonizált űr peremvidékén található, Kobol Hetedik Kolóniájaként ismeretes, melyet Poszeidon, a Tengerek Ura alapított. A bolygó axiális tengelyének dőlésszöge extrémnek mondható, és emiatt az égövek hőmérsékletingadozása igen magas. A bolygó felszínén uralkodó átlagos hőmérséklet jóval a kolóniai átlag alatt van. A tizenkét kolónia közül itt a legnagyobb a víz-szárazföld arány a felszínen (5:4). Aquarion sarki jégsapkái önálló kontinensként említhetőek méretükből adódóan. A szárazföldeket körbeölelő hatalmas tengerek, óceánok sótartalma igen alacsony, ennek következtében a tengeri járművek építésénél különös tekintettel kellett eljárni. A hajókra extra légkamrák beépítésére volt szükség.

Aquarion története egészen a feljegyzetlen múltba nyúlik vissza, emiatt igen keveset tudni a kolonizálás kezdetéről. Annyi bizonyos, hogy a régi időktől kezdve a Támadásig a tenger szolgáltatta a bolygó bevételeinek igen nagy részét. Az aquarioni ínyencfalatok méltán lettek a capricai szakácsmesterség szimbólumai. Kezdetekben a kolónián élő emberek száma stagnált, azonban a tylium reaktor megjelenésével robbanásszerűen növekedni kezdett. Megkezdődött a terjeszkedés, és ezzel a felszín eddig ismeretlen régióinak felfedezése. Mint kiderült, rengeteg tylium lelőhely lapult eddig kiaknázásra várva. Kirobbant a „tylium láz”, rengeteg kereskedő, vállalkozó, bányász kelt útra a gyors meggazdagodás reményében. Aquarion populációja harminc év alatt a duplájára duzzadt.

A bolygó populációjának ugrásszerű növekedésére a kormány orbitális pályára állított lakhelyeket építtetett. Erre a hatalmas kiadásra az exportból befolyó pénzösszegekből különítettek el alapot. A jövedelmek további részét ellátmányokra költötték, és még így is rengeteg tőke halmozódott fel. Aquarion fővárosa, Troikon fejlődésnek indult. A kolónia tylium reaktorainak energiaszükséglete igen hatalmas volt, így a kormány elrendelte a háborgó tengerek alatt húzódó deuterium betakarítását.

A tylium bányászat és deuterium betakarítás további tőkéhez jutatta a bolygót, melynek folyomnyaként Aquarion rendelkezett a leghatalmasabb kereskedelmi flottával. A hajók száma felülmúlta a Tauron flotta létszámát is. Az aquaroniak remek navigációs képességekkel rendelkeztek, így az űrben való szállítmányozás volt a második legnagyobb bevételi forrásuk. Amikor a kolóniák jóváhagyták a további kolonizálás megkezdését, rengeteg aquaroni jelentkezett a Kolóniai Tengerészeti Akadémiára. Sok Csatacsillagon a Viper rajok pilótáit kizárólagosan ők tették //esetleg teszik// ki.

Az aquaroniak igen csendes és érzelemmentes jellemmel megáldottak. Többet hallgatnak, mint beszélnek, kapcsolataik ennek ellenére tartósak. Rendkívül merészek és szabad gondolkodásúak, mely miatt igen nehezen kezelhetőek. Mégis, a fegyveres erők alapjait képzik. Remek humorral megáldottak, sokkal szarkasztikusabbak, mint a capricaiak. A rájuk bízott feladatokat bármi áron teljesítik.

Története Szerkesztés

A 12 kolónia Kobol után négy szomszédos naprendszerbe költözött, illetve a 13.-dik, Elosha, a Földre ment. A 12 kolónia bukása után a túlélők e világ felé vették az irányt.


A Kolóniá-k Szerkesztés

Alpha naprendszer

- Caprica ( kolónia)

- Gemenon (Gemoni)

- Picon

- Tauron (Taurus)


Beta naprendszer

- Leonis

- Virgon


Gamma naprendszer

- Libran

- Sagittarion (Sagitara)

- Scorpio


Delta naprendszer

- Aerlion (Aeries)

- Aquaria

- Canceron


Naprendszer

- Föld